Webdesign op maat

Webdesign op maat is erop gericht dat aan de wensen die de klant aan een website stelt nauwkeurig tegemoet te komen. Deze manier van webdesign wordt aangewend wanneer een CMS niet aan alle wensen kan voldoen.

Op deze pagina treft u webdesign op maat aan, gemaakt zoals de klant dat graag wilde zien. In sommige gevallen ligt er een CMS aan ten grondslag, maar moest er maatwerk geleverd worden om aan de wensen van de klant te voldoen.

 

Ordersysteem

Het zal ergens in 2010 zijn geweest toen ik voor het eerst in contact kwam met Zeilmakerij Houtkoop uit Harderwijk. Zij waren op zoek naar een systeem om orders vast te leggen in een database. Daarbij werd aangegeven dat dit in Access moest gebeuren. Sinds 2010 is er regelmatig contact geweest waardoor de database steeds meer functionaliteit kreeg. In 2020 werd er weer contact opgenomen. De mogelijk om de database online te benaderen was groot aanwezig, en dan zonder de synchronisatie. Een drietal adviezen zijn er gegeven. Uiteindelijk werd er gekozen voor een website op maat. Het ordersysteem is omgebouwd tot een online applicatie. De uitwerking viel in twee delen uiteen. Enerzijds kon ik veel van de systematiek van het helpdesksysteem gebruiken, maar ook veel moest er vanaf nul gebouwd worden. Kortom een erg inspirerende en uitdagende klus. Overigens zijn de delen die hergebruikt werden wel gemoderniseerd zodat deze webapplicatie totaal responsive is.

Een link naar een demo organisatie volgt nog, In ieder geval al wel wat screenshots:

Helpdesk

Dit is de site waar het allemaal mee begon. Een webbased applicatie voor een klein ICT-bedrijf. In deze applicatie kunnen meldingen/storingen ingevoerd worden. De klant wordt middels mail op de hoogte gehouden wanneer er iets aan de melding is gedaan. Ook is er een mogelijkheid om een klantenversie te lanceren waardoor de klanten zelf meldingen kunnen invoeren. Extra uitbreiding is een beperkte financiële module, het registreren van rekeningen, aanmaningen en betalingen. Omdat er geen systeem was waarin aan alle wensen voldaan kon worden werd besloten om webdesign op maat te leveren.
Bij deze site hoort ook een klantenportal.

Link naar de webapplicatie (demo)

Klantenportaal helpdesk

De klantenportal die behoort bij de helpdeskapplicatie. Op dit gedeelte kan de klant inloggen en zijn eigen gegevens raadplegen, wijzigen en aanvullen. Meldingen/tickets die getoond worden zijn die tickets die de klant zelf in het systeem heeft gezet. Uiteraard kan met een kleine aanpassing er voor gezorgd worden dat alle tickets van de klant getoond worden. Omdat dit systeem gekoppeld is aan het systeem hierboven moest ook dit webdesign op maat worden.

Link naar klantenportaal helpdesk (demo)

MHOOZ

Een ander webdesign op maat is Met Het Oog Op Zondag. Op deze site kunnen medewerkers van dit radioprogramma inloggen om te zoeken naar de beschikbare tracks. Op deze manier kunnen verzoeknummers snel gevonden worden. Ook is er een mogelijkheid om op tijd te zoeken, altijd makkelijk als je nog een 2 minuten (of korter) vol wil maken met muziek. De reden waarom ook dit webdesign op maat is geworden is gelegen in de veelheid van wensen die niet in een bestaand systeem was onder te brengen.

Link naar MHOOZ (demo)

Licht der wereld

Deze site is voor een stichting die zich bezig houdt met evangelisatie. Van een statische site is er een overstap gemaakt naar een dynamische site. Hierdoor is het makkelijker om de site te onderhouden voor de stichting. Daarnaast is deze site ook voorzien van een nieuw uiterlijk. Aangezien ik ten tijde van deze opdracht weinig tot geen ervaring had met een CMS heb ik toen gekozen voor webdesign op maat. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik wanneer ik deze opdracht nu zou krijgen ik ongetwijfeld voor een CMS zou kiezen.

De site is tweetalig, maar dat is qua ontwerp geen probleem geweest. Uiteraard moeten artikelen die in Nederlands en Engels getoond zullen worden wel in beide talen ingevoerd worden. Daarnaast is een sterk script met een fotoboek geïntregeerd, en een mailformulier met beveiliging tegen robot-users (R2D2)
Site is nooit afgenomen. De opdrachtgever reageert op geen enkele manier.
Site gereed: november 2009

Link Licht der wereld (demo)

Onderstaande sites zijn mijn persoonlijke speeltuin geweest om met php uit de voeten te kunnen. Heel veel nut hebben deze websites dus niet meer.

Selectiemanager

Met een paar enthousiaste vrienden en bekenden speelden we dit spel. Inmiddels gebruiken wij hiervoor de versie van profcoach. Met deze site heb ik in toenemende mate meer handigheidjes van PHP mij eigen gemaakt. De site staat nog wel online, maar het zal duidelijk zijn dat de inhoud inmiddels al wel behoorlijk verouderd is. Het webdesign op maat zal duidelijk zijn, zeer specifieke eisen om het spel goed draaiend te krijgen. Voor het beheer van de site werden meerdere mensen ingeschakeld.

link naar selectiemanager

Sparta Enschede E6

Deze site heb ik gebruikt ten behoeve van het voetbalteam van mijn zoon waar ik leider van was. Op deze site was het mogelijk om nieuwsmeldingen te doen, wedstrijdverslagen in te voeren, en natuurlijk stond het complete speelschema in een database. Afhankelijk van de datum werd dus altijd de eerstkomende wedstrijd getoond. De verslagen staan nog online, evenals het wedstrijdoverzicht van de voorjaarscompetitie. Bij de foto-albums staat alleen het album humor nog online. Hier was webdesign op maat noodzakelijk simpel weg omdat ik nog geen prettig en geschikt CMS had gevonden.

link naar Sparta Enschede E6

Summary
Webdesign op maat
Article Name
Webdesign op maat
Description
Wanneer een CMS niet voldoet moet er op maat geprogrammeerd worden. Ook hiervoor is van-tuil.info in te schakelen. Deze sites zijn aan te schaffen bij van-tuil.info.
Author