Sponsoring

Van-tuil.info is een bedrijf dat niet alleen gericht is op het maken van winst. Van elke website die wordt opgeleverd gaat een vast percentage van de opbrengsten naar goede doelen.

De volgende goede doelen worden door van-tuil.info gesponsord:

Open Doors

Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Onze doelstelling

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en:

  • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
  • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
  • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

volleybaltoernooi Harderwijkvolleybaltoernooi Harderwijk

Misschien is de naam Volleybaltoernooi Harderwijk wel niet helemaal juist. In Harderwijk is een aantal enthousiaste volleyballiefhebbers bezig een volleybaltoernooi te organiseren. De opbrengst van het toernooi komt ten goede aan de verbouwing van de Petrakerk in Harderwijk. De organisatoren zijn persoonlijke bekenden, de sport volleybal ligt mij na aan het hart, en het doel is loffelijk. Kortom alle reden om ook deze actie te sponsoren.

alslogo Stichting ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Nederland telt op dit moment rond de 1500 patiënten: elk jaar overlijden er 500 en komen er 500 bij.  Hoewel er wereldwijd onderzoek wordt gedaan naar de ziekte, is de oorzaak tot op heden onbekend. Hoop op een toekomst – met een gemiddelde levensverwachting van 3 tot 5 jaar na diagnose – is er voor deze 1500 patiënten dan ook nog niet.  Het relatief kleine aantal patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid laag zijn; verreweg het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door giften aan Stichting ALS Nederland.
Basis CMYKESPO foundation

Stichting ESPO Zambia geeft wezen en kwetsbare kinderen in Zambia een kans op het volgen van onderwijs.
ESPO staat voor Education Support Program for Orphans and vulnerable children.
Op de site van Espo foundation vindt u meer informatie over de stichting en het project.

 Stichting Mosnita Enschede

De Stichting is ontstaan na de val van het communistische regiem in Roemenië. Er ontstonden toen contacten waarover wij u op de pagina “Het ontstaan van de Stichting” meer vertellen.

Doel van de Stichting

De Stichting heeft als doel het bieden van financiële en materiële hulp in de meest brede zin van het woord onder meer aan de medemensen in Oost Europa. Als zodanig staat de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede.